Met het passeren van de acte op een feestelijke bijeenkomst, is het project Verkavelen voor Groei Beek in Limburg succesvol afgerond. Het projectgebied besloeg slechts 559 hectares, maar daarbinnen zijn in het project 247 percelen geheel of gedeeltelijk betrokken en zijn 97 hectares van eigenaar gewisseld. Het betrof een project van de Limburgse Land- enLees verder »

Lees verder...

Overlast door zwaar vrachtverkeer. Agrariërs hebben inbreng in route voor rondweg.

Lees verder...

In negen maanden is de kavelruil Veessen-Wapenveld uitgevoerd. Normaal duurt dit gemiddeld 2 tot 3 jaar.

Lees verder...

De mensen zélf het plan laten maken. Dat is waar het om draaide bij de vrijwillige kavelruil van landbouwgrond in de gemeente Valkenswaard. Deze gemeente had te maken met toenemende versnippering. Dit kwam onder meer door lange looptijd van eerdere procedures en onvoldoende regie bij grondeigenaren. Na de actieve en enthousiaste inzet van 27 deelnemende partijen, konden de tevreden deelnemers al na een half jaar hun nieuwe kavels in gebruik nemen.

Lees verder...

Betere bereikbaarheid van boerenbedrijven, betere waterberging, hogere verkeersveiligheid. En de kosten zijn miljoenen euro’s lager dan bij een reguliere verkaveling. Hoe de nieuwe aanpak ‘Verkavelen voor Groei’ werkte in Olst-Wesepe.

Lees verder...

In Montferland wordt gewerkt aan een duurzamer landschap. Hoogste prioriteit is het realiseren van een klimaatcorridor zodat dieren zich bij klimaatsveranderingen kunnen verplaatsen. Tegelijkertijd moet de landbouwstructuur verbeterd worden.

Lees verder...

Verkavelen voor Groei is een samenwerking tussen LTO, DLG en het Kadaster. Per 1 januari 2015 zullen 400 formatieplaatsen van DLG overgaan naar de provincies. LTO, DLG en Kadaster zijn ervan overtuigd dat de overgang zodanig zal worden vormgegeven, dat het proces van Verkavelen voor Groei ongestoord kan doorgaan.

Lees verder...

In het landelijk gebied van de provincie Limburg zijn de gevolgen van een verslechterde verkavelingssituatie te zien. De provincie Limburg, LLTB, DLG en het Kadaster hebben een intentieverklaring getekend om de verkaveling in Limburg te verbeteren.  Lees hier het persbericht.

Lees verder...

Dit toont de pilot Verkavelen voor Groei in Winterswijk aan. Op 17 oktober passeerde de akte van de snelle verkaveling in Winterswijk Oost. Hiermee rondt de provincie Gelderland als eerste in Nederland een grote, snelle verkaveling af. Dankzij de actieve inzet van grondeigenaren en grondgebruikers was er binnen 13 maanden een ruilplan en werd er 450 hectareLees verder »

Lees verder...

Hoeveel agrarisch verkeer rijdt er eigenlijk over de openbare weg? En waar naar toe? Het Kadaster heeft een model ontwikkeld dat de verkeersroutes in beeld brengt en laat zien welk effect herverkaveling heeft op het landbouwverkeer. Dit model kan ook ingezet worden voor het verhogen van de verkeersveiligheid, reductie CO2 en verlaging van de onderhoudskostenLees verder »

Lees verder...