Maandagavond 23 oktober vond de informatiebijeenkomst Verkavelen voor Groei plaats voor het gebied Kessel-Baarlo. Meer dan honderdvijftig geïnteresseerden bezochten de bijeenkomst. De bijeenkomst werd geleid door Pieter van Melick, hoofdbestuurder bij de De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Op de bijeenkomst lichtte Eric Collin van het Kadaster het belang van een goede kavelstructuur toe. UitLees verder »

Lees verder...

De manier waarop wij in Nederland omgaan met eigendom van grond staat duidelijk in de belangstelling. De werkconferentie ‘Eigentijds eigendom van grond’ trok 200 deelnemers. Ruim 200 deelnemers kwamen op woensdag 4 oktober naar de werkconferentie in Apeldoorn. Onder de deelnemers waren grondeigenaren, rentmeesters, experts, leiders van nieuwe lokale initiatieven, bestuurders van eeuwenoude stichtingen enLees verder »

Lees verder...

Een overgrote meerderheid van de aanwezige grondeigenaren  stemde 10 oktober jl. in met de officiële start van het project “Verkavelen voor Groei Beek”. Afgelopen weken waren alle eigenaren met meer dan één hectare grond in het gebied al benaderd. Daaruit bleek al dat bij veel agrarische ondernemers in het gebied draagvlak was. Op de bijeenkomstLees verder »

Lees verder...

Op vrijdag 22 september 2017 heeft de landinrichtingscommissie Noordwest-Overijssel haar werkzaamheden voor het deelgebied Rond de Weerribben afgesloten met een bijeenkomst van de commissie en diverse (voormalige) betrokken adviseurs en bestuurders. In het totaal is er 890 hectare geruild in het plangebied ter grootte van 4.260 hectare. Hierbij zijn 470 eigenaren betrokken. Door het ruilenLees verder »

Lees verder...

De LLTB heeft opdracht gegeven aan Arvalis en het Kadaster om met belanghebbende eigenaren en gebruikers in het gebied rond de Limburgse gemeente Beek de landbouwstructuur te versterken middels ‘Verkavelen voor groei’. Beek is één van vijf VVG-projecten die de komende maanden in Limburg worden uitgevoerd. Lees meer in het nieuwsbericht van LLTB.

Lees verder...

Op 31 mei hebben het Kadaster en Nationaal Groenfonds in Amersfoort een overeenkomst getekend voor samenwerking op het gebied van natuur, landschap, recreatie en milieu. Deze bundeling van krachten, ondertekend door hoofd afdeling ruimte en advies Kadaster Bert Hoeve en directeur Nationaal Groenfonds Jean-Paul Schaaij, zal leiden tot een snellere realisatie van gezamenlijke groene doelen.   Lees verder »

Lees verder...

De vrijwillige kavelruil heeft na een sterke terugval in 2000-2003 een comeback gemaakt. In de laatste vijf jaar is gemiddeld 7.100 ha landbouwgrond per jaar via dit instrument overgedragen. Relatief wordt veel landbouwgrond in het noorden en oosten van het land via vrijwillige kavelruil overgedragen; in het zuiden gebeurt dat veel minder. Dit blijkt uitLees verder »

Lees verder...

Agrarische ondernemers kunnen hun kostprijs per bedrijfshectare verlagen door een betere verkaveling. Op deze vernieuwde website  is per regio te zien wat de gemiddelde besparing is per jaar per bedrijfshectare als resultaat van een betere verkaveling. De website is ge-update met de meest recente data die beschikbaar is. De website is – naast de veehouderijsectorLees verder »

Lees verder...

Het Kadaster en Wageningen Economic Research ondertekenden op 17 mei een intentie-verklaring om te komen tot een meer strategische samenwerking op het gebied van regionale gebiedsontwikkeling in Nederland. Door het combineren van de regionale kennis van het Kadaster, en de landbouwkennis van Wageningen Economic Research, verwachten beide partijen zich sterker in de (regionale) markt teLees verder »

Lees verder...

Gedeputeerde Tjeerd Talsma concretiseerde de groene ambities van de Noord-Hollandse coalitie in het Actieplan 250. Streven is om jaarlijks minimaal 250 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen. De bestuurder maakt in Nieuwe Oogst de tussenbalans op. Lees meer.

Lees verder...