Nieuws

Meer inzicht in effect verkavelen op landbouwverkeer

Een nieuwe berekening geeft meer inzicht in het aantal ritten van agrariërs naar hun landbouwgrond. Door deze berekening weten we…

Lees verder

Verkavelen geeft economie een impuls

Ruim 30 jaar duurde het voordat het gebied Olst-Wesepe opnieuw ingericht werd. Maar toen de verkaveling uiteindelijk werd opgestart was…

Lees verder

Kadaster gaat secretariaat stichting CKO voeren

Het Kadaster gaat secretariële ondersteuning bieden aan de stichting Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO). Hiermee wordt de continuïteit van het secretariaat…

Lees verder

Afsluiting tweede deel landinrichting Elsbeek-Overdinkel

Maandag 24 november 2014 wordt in Losser tijdens een feestelijke bijeenkomst de akte van Toedeling ondertekend voor het deelgebied Elsbeek-Overdinkel…

Lees verder

Afsluiting tweede deel landinrichting Enschede-Zuid

Woensdag 19 november 2015 wordt in Usselo tijdens een openbare bijeenkomst de akte van Toedeling ondertekend voor het deelgebied Boekelo…

Lees verder

Verkavelingsonderzoek aangeboden aan Flevoland

Flevoland geldt als de provincie met de meest optimale verkavelingsstructuur. Maar door continue ontwikkelingen staat de goede agrarische structuur in…

Lees verder

Turboverkaveling Reusel – De Mierden gestart

Tientallen grondbezitters gaan dit najaar en deze winter kavel ruilen in gemeente Reusel – De Mierden. Gedeputeerde Yves de Boer…

Lees verder

Het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

Iedere zeven jaar wordt het Europees Landbouwbeleid herijkt om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. In 2013 eindigde de laatste…

Lees verder

Kadaster zet Kenniscentrum Verkavelen op

Het Kadaster wil de in Nederland aanwezige kennis op het gebied van verkavelen borgen in het Kenniscentrum Verkavelen. De aanleiding hiervoor…

Lees verder

Kavelruildomino-effect in de Beemster

Drie agrarische grondeigenaren in de Beemster en één in de Wijdewormer hebben maandag de kavelruilakte ‘Zuiderweg in het kwadraat’ ondertekend….

Lees verder