Kadaster gaat secretariaat stichting CKO voeren

Het Kadaster gaat secretariële ondersteuning bieden aan de stichting Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO). Hiermee wordt de continuïteit van het secretariaat van de stichting gewaarborgd.

Stichting Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) gaat in de periode 2015-2018 het Kadaster inzetten voor secretariële ondersteuning van het kavelruilprogramma in Overijssel. Ook gaat het Kadaster specialistische ondersteuning bieden bij juridische vraagstukken. Hiermee wordt de continuïteit van het secretariaat van stichting CKO gewaarborgd. Op dit moment voert de Dienst Landelijk Gebied (DLG) het secretariaat. DLG houdt eind dit jaar op te bestaan. De aanwezige verkavelingskennis van DLG en het Kadaster is gebundeld bij het Kadaster.