Meer inzicht in effect verkavelen op landbouwverkeer

Een nieuwe berekening geeft meer inzicht in het aantal ritten van agrariërs naar hun landbouwgrond. Door deze berekening weten we nog beter wat de invloed van grondruil op dit verkeer is. Ook kunnen we nu nauwkeuriger uitrekenen wat de kostenbesparing van herverkaveling is. Belangrijke informatie voor beleidsmakers van gemeente en provincie.

Vorig onderzoek

De nieuwe berekening is de uitkomst van een vervolgonderzoek van het Kadaster en de Wageningen Universiteit. Eerder onderzochten zij al de spreiding van agrarische verkeersroutes. Nu is dus ook bekend om hoeveel ritten het precies gaat.

Meer over het onderzoek leest u in het artikel ‘Verrijkt netwerkmodel berekent huis-veldritten’.