Pokémons en Sleeping Beauty: gebiedsinrichting voor duurzame ontwikkeling

Het internationale congres ‘Land Consolidation / Readjustment for Sustainable Development’ (gebiedsinrichting voor duurzame ontwikkeling) vond van 9 tot 11 november plaats. Het Kadaster, FAO*, LANDNET* en FIG* organiseerden dit symposium.

“Geen Pokémons in Apeldoorn, maar er zijn genoeg schatten te vinden.” Dat zei Dorine Burmanje tegen ruim 200 landinrichtingsexperts uit 52 landen. Zij namen 9 tot 11 november deel aan het congres ‘Land Consolidation / Readjustment for Sustainable Development’ (gebiedsinrichting voor duurzame ontwikkeling). Het Kadaster, FAO*, LANDNET* en FIG* organiseerden dit symposium.

Grondruil universeel toepasbaar

100 jaar na de eerste ruilverkaveling in Nederland is het ruilen van grond nog steeds een heel nuttig instrument voor het oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Daar zijn de internationale experts het over eens. Het gaat daarbij al lang niet meer alleen om de landbouw. Ook hedendaagse problematiek heeft baat bij herverkaveling. Zoals heftige neerslag en stijging van zeespiegel door de klimaatverandering, verstedelijking en regionale krimp, infrastructuurprojecten en natuurontwikkeling. Geen land en geen situatie is hetzelfde, maar grond ruilen is universeel toepasbaar. Goede geo-informatie is daarbij belangrijk. “Geen top zonder solide basis”, zei Hans Mommaas (PBL*) over het stelsel van basisregistraties dat wij in Nederland kennen.

Herverkaveling is Sleeping Beauty

Het ruilen van grond vraagt om goede spelregels voor het ruilen. Wordt er bijvoorbeeld geruild op basis van grondeigendom of grondgebruik? Een wettelijke regeling en een onpartijdige uitvoerder kunnen zorgen voor draagvlak onder de grondeigenaren en –gebruikers. In veel landen bestaat er al een wettelijke regeling. Toch is herverkaveling bij veel politici en bestuurders nog erg onbekend, en daarmee onbemind. Er zijn veel meer toepassingen denkbaar. Rachelle Alterman (Technion, Israel) noemde herverkaveling daarom de “sleeping beauty” onder de instrumenten voor gebiedsinrichting. Morten Hartvigsen (FAO) haakte hierop in tijdens zijn verhaal over landinrichting in Centraal en Oost-Europa: “In Estland is de sleeping beauty ontwaakt!”.

Bijdragen aan doelstellingen Verenigde Naties

In verschillende parallelsessies wisselden de experts tijdens het congres uitvoerig van gedachten over gebiedsontwikkeling in landelijk en stedelijk gebied. Met elkaar veel presenteerden zij veel voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

*Afkortingen:

FAO= Food and Agriculture Organization (van de Verenigde Naties)

LANDNET= Netwerkorganisatie van professionals op het gebied van landgebruik en grondmarkt

FIG= Fédération Internationale des Géomètres (internationale organisatie van landmeters/geodeten)

PBL= Planbureau voor de Leefomgeving

Meer informatie