Rijnstrangen kiest voor kavelruil

Rijnstange2 Rijnstrange1

De Grondeigenaren in de Rijnstrangen willen aan de slag met kavelruil. Ze spraken zich positief uit over Verkavelen voor Groei in de Rijnstrangen op de gebiedsbijeenkomst in Pannerden op 23 maart. De Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (STEVIG) is trekker van deze kavelruil.

Lees hier ook het artikel uit de Gelderlander.

Grote bereidheid
Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk zei tijdens de goed bezochte bijeenkomst verheugd te zijn met de ontwikkelingen in de Rijnstrangen: ‘De provincie heeft in het afgelopen half jaar veel ruilgrond kunnen verwerven. Er zijn 3 bedrijven aangekocht en er is 139 hectare in portefeuille; 65 hectare gaat naar natuur en blijft er 74 hectare over voor landbouwstructuurverbetering. Hierdoor heeft de kavelruil een goede start.’

Op 18 april zijn de eerste werksessies gepland. STEVIG en het Kadaster begeleiden het proces. Ook zijn provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Vereniging Streekbeheer Rijnstromen en gemeente Rijnwaarden betrokken bij het project.

Gezamenlijk verbeterplan
Verkavelen voor Groei is een nieuwe aanpak voor verkavelen waarbij de belanghebbende eigenaren en gebruikers in het gebied samen een verbeteringsplan voor de verkaveling opstellen. De aanpak van STEVIG steunt op de kennis en ervaring van de ondernemers in het gebied de Rijnstrangen zelf en heeft een doorlooptijd van minder dan één jaar.