Ruimtelijke effecten van herverkaveling op landbouwverkeer

Door verdergaande schaalvergroting in de landbouw versnipperen agrarische bedrijven. Landbouwbedrijven hebben daardoor gemiddeld steeds meer percelen terwijl volgens LTO de gemiddelde oppervlakte per perceel afneemt. Aan de hand van twee case studies worden de ruimtelijke gevolgen van herverkaveling voor het landbouwverkeer inzichtelijk gemaakt. Lees hier het artikel.