Website vernieuwd

Agrarische ondernemers kunnen hun kostprijs per bedrijfshectare verlagen door een betere verkaveling. Op deze vernieuwde website  is per regio te zien wat de gemiddelde besparing is per jaar per bedrijfshectare als resultaat van een betere verkaveling. De website is ge-update met de meest recente data die beschikbaar is.

De website is – naast de veehouderijsector – uitgebreid met data voor de akkerbouwsector. De huidige verkavelingssituatie is per deelgebied terug te vinden. Met twee nieuwe keuze- mogelijkheden is te zien wat een verbetering met één of twee klassen van de verkavelingssituatie betekent voor de gemiddelde kostprijsverlaging per bedrijfshectare per jaar. Naast een kostprijsverlaging per hectare zorgt een betere verkaveling voor minder agrarisch verkeer in het buitengebied. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid vergroot en zijn lagere kosten voor wegenonderhoud mogelijk.

De website is een gezamenlijke productie van LTO en het Kadaster. De beelden op de verkavelingskaarten alsook de kaarten van de gemiddelde kostprijsverlaging (besparingen) zijn gebaseerd op gegevens van het WECR (voorheen LEI).