Privacy

Op de website Verkavelen voor Groei kunt u in de rekenmodule informatie invoeren op basis van uw postcode en huisnummer. Van deze informatie worden alleen de vier cijfers van de postcode opgeslagen. De informatie is dus anoniem en alleen gerelateerd aan een gebied.

De informatie wordt vier maanden bewaard om te inventariseren of er in een bepaalde regio behoefte is aan een verkaveling.

Als u het contactformulier invult en verstuurt gaat dit rechtstreeks naar de kadastercoördinator Verkavelen voor Groei. Als dit contact niet leidt tot vervolgacties, wordt het contactformulier binnen twee weken vernietigd.

De site Verkavelen voor Groei is een mede-initiatief van het Kadaster.

Voor overig informatie over privacy verwijzen wij u naar de website van het kadaster: https://www.kadaster.nl/privacy