bird's eye view photo of plant fields

Verkavelen voor groei

‘Verkavelen voor groei’ is een innovatieve manier van verkavelen waarbij het gebied centraal staat. Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en het Kadaster zijn de grondleggers ervan. Met de aanpak wordt een situatie gecreëerd waarbij boeren economisch erop vooruit gaan en tegelijkertijd overheidsprojecten gerealiseerd kunnen worden.

Ondernemers en andere betrokkenen in het gebied maken zelf het ruilplan om bijvoorbeeld agrarische structuurverbetering, natuur, water of andere maatschappelijke doelen te realiseren. Door het gebruik van interactieve werksessies is ‘Verkavelen voor groei’ sneller dan traditionele landinrichting en aanzienlijk goedkoper en effectiever. De interactieve werksessies ondersteunen we met software.

Wat zijn de voordelen?

  • lage kosten en snelle uitvoering;
  • uitvoering is maatwerk met diverse keuzemogelijkheden;
  • gebruikmaken van kennis uit de streek;
  • afhandeling van processtappen via internet;
  • kavelruilapplicatie maakt gemaakte afspraken tijdens werksessies direct inzichtelijk.

Wat zijn de uitgangspunten?

  • De betrokkenen (boeren en andere grondeigenaren) maken zelf het ruilplan en handelen zelf eventuele knelpunten af in gezamenlijke werksessies. LTO en het Kadaster ondersteunen hierbij.
  • Iedere deelnemer profiteert van de nieuwe verkaveling.
  • De deelnemers accepteren dat de voordelen voor de één groter kunnen zijn dan voor de ander.
  • De structuur van het gebied als geheel wordt onder de loep genomen.

Welke ondersteuning bieden LTO en het Kadaster?

Omdat het gaat om eigendommen, moet een ruilproces zorgvuldig worden uitgevoerd. Het Kadaster heeft vanuit zijn wettelijke taken jarenlange ervaring met herverkaveling. Het ondersteunt het proces met kennis, data en software. LTO Nederland is bij uitstek de partner voor de directe contacten met de boeren.

Wettelijke en vrijwillige vorm

‘Verkavelen voor groei’ kent 2 vormen: een wettelijke en een vrijwillige variant. Deze zijn beide gebaseerd op de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). De wettelijke vorm is vooral geschikt als vooraf vastgelegde beleidsdoelen met een grote mate van zekerheid moeten worden gerealiseerd. De vrijwillige vorm is bij uitstek geschikt in gebieden waarin grondeigenaren zelf een verbetering van de landbouwstructuur willen.

Lees meer over wettelijke herverkaveling

Lees meer over vrijwillige herverkaveling