Provincie Gelderland positief over Verkavelen voor Groei Montferland

De provincie Gelderland financiert de tweede fase van de realisatie van de klimaatcorridor in Montferland in combinatie met Verkavelen voor Groei en stelt het investeringsbudget open voor aankoop van grond.

Vorig jaar is met dit project van STEVIG en het Kadaster een start gemaakt. Het doel is via de aanpak van Verkavelen voor Groei een klimaatcorridor te realiseren, een landschappelijke verbindingszone waar langs kleine dieren (model das) kunnen migreren.

Montferland
Kaartje met indicatie van de zoekzone voor de landschappelijke verbindingszone

In de eerste fase van het project zijn alle grotere eigenaren in het gebied en alle kleine eigenaren in de zoekzone persoonlijk benaderd om hen te informeren over de plannen en hen uit te nodigen mee te doen. Het gaat om vrijwillige kavelruil, waarbij gebiedsparticipatie voorop staat. Er is ook een voorlichtingsavond georganiseerd, waar ongeveer 140 mensen kwamen, veel voor een landelijk gebied van 700 ha. Het merendeel van de aanwezigen reageerde positief. Ook op de werkavond voor kleine eigenaren was de opkomst goed. Mensen konden hun eigen plannen voor inrichting op eigen grond naar voren brengen.

Ondertussen is er ook ongeveer 6 ha aangekocht, grond die ingezet kan worden in het ruilproces en inrichting van natuur en landschapselementen. Op basis van een positief advies van STEVIG en het Kadaster heeft de provincie nu groen licht gegeven voor de volgende fase van het project  en ook investeringsbudget voor de aankoop van gronden beschikbaar gesteld.