Verkavelen in de praktijk

Winst voor iedereen bij ruilverkaveling

Herverkaveling biedt boeren de mogelijkheid uitbreidingsplannen te realiseren terwijl het voor anderen wordt gezien als een goede manier om hun bedrijf te beëindigen. De overheid kan in het verleden aangekochte grond inzetten als ruilgrond en hiermee bijvoorbeeld waterberging en nieuwe infrastructuur mogelijk maken. Zelfs burgers profiteren vaak van de nieuwe perceelverdeling door bijvoorbeeld een extra stuk tuin te kunnen kopen. Ook draagt herverkaveling vrijwel altijd bij aan een verbeterde verkeerssituatie in het gebied. Een betere verdeling van de grond zal betekenen dat er minder landbouwverkeer op de openbare weg is.

We hebben een aantal aansprekende voorbeelden uitgewerkt om een beeld te geven van de processen en resultaten van onze projecten.