Agrarisch verkeer in beeld

Hoeveel agrarisch verkeer rijdt er eigenlijk over de openbare weg? En waar naar toe? Het Kadaster heeft een model ontwikkeld dat de verkeersroutes in beeld brengt en laat zien welk effect herverkaveling heeft op het landbouwverkeer. Dit model kan ook ingezet worden voor het verhogen van de verkeersveiligheid, reductie CO2 en verlaging van de onderhoudskosten van wegen. Bekijk een kort filmpje hierover.