Geslaagde werksessie verkavelen voor groei in de Glind

Op 14 januari hebben ruim 40 ondernemers deelgenomen aan de werksessie voor “Verkavelen voor Groei”. Onder begeleiding van medewerkers van het Kadaster en DLG markeerden de deelnemers hun eigen percelen op kaarten en werden er voorstellen voor ruilplannen gedaan.

Ruilplannen
Het ontbreken van “vrij beschikbare” grond maakt het echter ingewikkeld om ruilplannen op te stellen, maar er was veel enthousiasme en bereidheid om ruilplannen te maken aanwezig bij de deelnemers.

Geslaagde dag
De organisatie van deze werksessie kijkt terug op een geslaagde dag. Vijf ondernemers uit het gebied vormen samen met een vertegenwoordiger van LTO Noord afdeling Barneveld de initiatiefgroep en zijn vanaf de start van Verkavelen voor Groei” betrokken bij dit project. Zij bereiden samen met het Kadaster een tweede werksessie voor, waar de ruilplannen verder uitgewerkt worden.

Ondernemers uit het gebied rondom de Glind, die niet aanwezig waren bij de werksessie, maar wel interesse hebben om nog aan te sluiten, kunnen zich melden bij Oene de Jong, die vanuit Projecten LTO Noord projectleider is.

De tweede werksessie zal medio februari plaatsvinden.