Groot ruilverkavelingsproject in Staphorst in volle gang

Een van de grootste landinrichtingen van Nederland, de Ruilverkaveling Staphorst-Reestdal, nadert het einde. Het is een puzzel van 5300 hectare, waarin 2300 grondeigenaren 2000 hectare grond ruilen.

Doel: het verbeteren van de landbouwstructuur in een gebied waar de kavels erg versnipperd zijn. Momenteel is de Verkavelingscommissie, onder leiding van oud-wethouder Klaas Brand van Staphorst, bezig om 248 zienswijzen op het ontwerp-ruilplan te verwerken. Het plan wordt op sommige punten aangepast, op sommige punten ook niet.

Deze zomer is het definitieve ruilplan klaar. Dan is duidelijk welke eigenaar welke grond krijgt.

Procedures en rechtszaken
Begin 2017 moet het ruilproces klaar zijn. Het definitieve ruilplan ligt deze zomer zes weken ter inzage. Dingen veranderen kan dan niet meer. Alleen de gang naar de rechter staat nog open. Dat hoort allemaal bij de procedure.

“Hoe minder rechtszaken, hoe sneller de verkaveling klaar is. We willen daarom alles zo zorgvuldig, rechtvaardig en transparant mogelijk doen. Dat betekent dat we met iedereen om tafel gaan”, zegt Joop Alssema, oud-burgemeester van Staphorst en voorzitter van de Uitvoeringscommissie. In zijn burgemeesterstijd was Alssema de grote voortrekker van de ruilverkaveling in Staphorst.

Grote voordelen
De Overijssel draagt zes miljoen euro bij aan de ruilverkaveling, zes ton moet uit het gebied zelf komen. Alssema en Brand voorzien een grote verbetering voor boeren. “Het biedt grote voordelen.”