Kavelruilproces in Eemnes van start

Het kavelruilproces in Eemnes is van start. In Eemnes ligt ca. 60 ha van Provincie Utrecht en RVO (BBL). In 2014 hebben zij aangegeven dat ze hun grondeigendom in Eemland willen verkopen via een kavelruil, waarbij de landbouwstructuur wordt verbeterd voor de agrarische bedrijven in het gebied. In juli zal de kavelruilcommissie, met hulp van het Kadaster en gebiedscoöperatie O-gen een concept ruilplan maken, waarin zo goed mogelijk invulling wordt gegeven aan de wensen van de agrariërs en de maatschappelijke doelen.

Na de zomer wordt dit concept ruilplan besproken met de grondeigenaren en zal het proces van aanpassen en taxeren en definitief maken worden vervolgd. Planning is dat eind dit jaar nog de akte zal passeren. Lees meer.