Noordwest-Utrecht wil snel verkavelen

Om de landbouwstructuur te versterken worden in januari 2014 drie kavelruilprojecten gestart in de omgeving Breukelen, Groot Wilnis Vinkeveen en Zegveld-Noord. Hier wordt de methode ‘Verkavelen voor Groei’ ingezet.

Binnen zes maanden klaar

In opdracht van het programmabureau Utrecht-West wordt in Utrecht het snel verkavelen georganiseerd door LTO-Noord, DLG en het Kadaster. Gestart wordt met een informatieavond voor boeren en grondeigenaren. “Wij zijn er heel positief over en kijken ernaar uit om te beginnen. De verkaveling overlaten aan de boeren in het gebied is een goede manier”, vindt voorzitter Ben Versteegh van LTO Noord West Utrecht. Hij verwijst naar eerder uitgevoerde kavelruilprojecten. ‘De aanpak van Verkavelen voor Groei verloopt wonderwel goed. Binnen zes maanden is het klaar.’

Grond weer in omloop brengen

De verkavelingen hangen samen met het opnieuw in omloop brengen van BBL-grond die in het verleden is aangekocht voor de aanleg van de EHS, tegenwoordig het Nationaal Natuur Netwerk. Na de herijking en het Akkoord van Utrecht zal veel verworven langbouwgrond geen natuur meer worden. ‘Het gaat om C-gronden, deze percelen liggen te ver van de nieuwe natuur af en zijn niet meer bruikbaar voor de EHS’, vertelt Riena Tienkamp, gebiedsmanager Utrecht van DLG. De sector kijkt er al lang naar uit dat deze grond weer volledig in omloop komt.

Van start

Na de informatieavond volgt er binnen drie maanden een startavond. De betrokken boeren geven dan een GO of NO GO en bepalen met wie van start wordt gegaan. Vervolgens gaan de deelnemers om de tafel zitten en maken met elkaar een eerste ruilplan. Zij kennen immers het gebied en de kwaliteit van de percelen het beste en weten wat een goede ruil is. Daarna volgt verdere uitwerking waarbij ook waterschap en gemeenten aanwezig zijn.

Besparing van 300 euro per hectare

LTO-bestuurder Versteegh verwacht dat de kavelverbetering een besparing van 300 euro per hectare oplevert. ‘Als de landbouwstructuur verbetert, heb je minder loonwerkkosten en kun je optimaler beweiden.’

bron: Nieuwe Oogst zaterdag 4 januari 2014