Samen met STEVIG proactief landelijk gebied aanpakken

In de samenwerking van het Kadaster en Stichting Effectief Verkavelen (STEVIG) is er een duidelijk doel. Dit is elkaars kennis en expertise inbrengen en krachten benutten, om proactieve en integrale gebiedsontwikkeling de nieuwe maatstaf te laten zijn.

Geïntegreerde realisatie kavelruilprojecten

De samenwerking tussen STEVIG en het Kadaster kreeg al in veel projecten vorm, zoals in Veessen-Wapenveld, De Glind, N18, Montferland en Rijnstrangen. Maar beide partijen willen meer. Via  grondruilingen door participatie willen STEVIG en Kadaster doelen voor landbouw, natuur, water én recreatie geïntegreerd realiseren. Met een proactieve aanpak en met kennis van eigendomsstructuren en spelers in de regio wordt gewerkt aan een optimaal resultaat van de aankomende kavelruilprojecten.

Goede resultaten in relatief korte tijd

’STEVIG is in landelijke context een goed voorbeeld van hoe partijen in het landelijk gebied samenwerken, er in relatief korte tijd goede resultaten zijn en de participatie echt inhoud krijgt’, zegt de nieuwe secretaris van STEVIG, Gerko Hopster.

In STEVIG zijn de Gelderse manifestpartijen vertegenwoordigd: de waterschappen, de gemeenten, de LTO en de natuurbeschermingsorganisaties. De provincie Gelderland onderhoudt een subsidierelatie met STEVIG. De overheid financiert in hoofdzaak de activiteiten van STEVIG, sinds 2016 ook met Europese middelen. De STEVIG-projecten zijn op vrijwillige basis en vallen onder de Wet inrichting landelijk gebied.

Kadastertaken vanuit onafhankelijke positie

Het Kadaster neemt vanuit de onafhankelijke positie taken op projectniveau op zich. Dit doen we onder andere bij het projectmanagement, het ruilen van vastgoed en het dienen van de rechtszekerheid. Bert Hoeve, Hoofd Ruimte en Advies bij het Kadaster: ‘In de samenwerking met STEVIG zijn we de partner die naast de welbekende taken op het gebied van data en aktes, ook taken uitvoert op het gebied van projectmanagement en gericht op eigentijdse aanpassing van gebiedsfuncties, energie, duurzaamheid en vitaliteit.