Terugblik Werkconferentie Eigentijds eigendom van grond

Terugblik Werkconferentie Eigentijds eigendom van grond

De manier waarop wij in Nederland omgaan met eigendom van grond staat duidelijk in de belangstelling. De werkconferentie ‘Eigentijds eigendom van grond’ trok 200 deelnemers.

Ruim 200 deelnemers kwamen op woensdag 4 oktober naar de werkconferentie in Apeldoorn. Onder de deelnemers waren grondeigenaren, rentmeesters, experts, leiders van nieuwe lokale initiatieven, bestuurders van eeuwenoude stichtingen en vertegenwoordigers van overheden. Wij organiseerden deze werkconferentie samen met Rijkswaterstaat Business Unit Natuurlijk Kapitaal, het Initiatief BewustBodemgebruik, Rabobank Nederland, Triodos Foundation en Nationaal Groenfonds.

Er werd gediscussieerd over onderwerpen als:

  • Zijn grondprijzen hoger dan de agrarische opbrengst?
  • Wat hebben veranderingen van eigendom, grondprijzen en handel van grond te maken met natuurontwikkeling, waterbeheer, infrastructuur, duurzame landbouw en startende boeren?
  • Hoe verhouden deze veranderingen zich met bodemuitputting, verminderd waterbergend vermogen, afnemende opname van CO2 in de bodem, biodiversiteit en voedseldiversiteit?

Lees meer over deze onderwerpen in het verslag van de werkconferentie ‘Eigentijds Eigendom van Grond’