Verkavelen voor Groei Beek gestart

Verkavelen voor Groei Beek gestart

Een overgrote meerderheid van de aanwezige grondeigenaren  stemde 10 oktober jl. in met de officiële start van het project “Verkavelen voor Groei Beek”. Afgelopen weken waren alle eigenaren met meer dan één hectare grond in het gebied al benaderd. Daaruit bleek al dat bij veel agrarische ondernemers in het gebied draagvlak was. Op de bijeenkomst dinsdagavond in ‘t Kaar te Beek werden de kansen en mogelijkheden nog een keer toegelicht. De aanwezigen besloten daarna met handopsteken dat het vrijwillige verkavelingsproces van start kan gaan.

“Een unieke kans om de structuur in dit gebied te verbeteren”, zegt Huub Janssen, die van de LLTB de opdracht heeft gekregen de  kavelruil te begeleiden. “Via ploegruil is de situatie soms beter dan op de kaart, maar nu is de mogelijkheid dat ook officieel notarieel vast te leggen. Bovendien zijn er ook kansen om het feitelijk gebruik te verbeteren”.

“De ervaringen elders in Nederland met Verkavelen voor Groei zijn positief”, vult Eric Collin aan. Hij zal namens het Kadaster in opdracht van de  LLTB het proces ondersteunen.  “Bovendien is dit de eerste vrijwillige kavelruil waaraan voor de agrarische ondernemer geen kosten zijn verbonden”, vertelt hij. “Er wordt geen bijdrage per geruilde hectare gevraagd en ook de kosten van taxateur en notaris worden vergoed”.

De eerstvolgende stap is een werksessie op 31 oktober aanstaande. De uitnodigingen hiervoor vallen binnenkort bij de betrokkenen in de bus. De planning voorziet in afronding van het project in de zomer van 2018.

“Verkavelen voor Groei Beek” is een project van de LLTB en wordt mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie en de Provincie Limburg. De LLTB heeft de uitvoering opgedragen aan Arvalis en het Kadaster.