Verkavelingsonderzoek aangeboden aan Flevoland

Flevoland geldt als de provincie met de meest optimale verkavelingsstructuur. Maar door continue ontwikkelingen staat de goede agrarische structuur in de Noordoostpolder en de Flevopolders onder druk. Vanuit deze achtergrond hebben LTO Noord, het Kadaster en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) samen een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de verkaveling in de provincie Flevoland. Op 26 september werd het verkavelingsonderzoek aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten Flevoland.

Verkaveling_agrarische_bedrijven

In het onderzoek staat per gebied aangegeven wat de kwaliteit van de verkaveling is. “Door schaalvergroting in de sector neemt de versnippering van landbouwgrond toe. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de agrarische bedrijven zelf, maar ook voor het aantal verkeersbewegingen van landbouwvoertuigen en daarmee voor de verkeersveiligheid, het onderhoud van de wegen, het brandstofverbruik, noem maar op. Er zit een heel verhaal achter”, stelt Bouwe Bakker, manager Projecten & Advies bij het Kadaster.

Uitgangspunt van het onderzoek zijn karakteristieken waar de landbouwstructuur aan moet voldoen. Nieuw is dat deze zijn vastgesteld per regio. Flevoland is de eerste provincie waar het Kadaster op deze manier de verkavelingsstructuur in kaart brengt. Samen met LTO wil het Kadaster deze methode uitrollen over heel Nederland.

Neem contact op met Bouwe Bakker voor meer informatie, via telefoonnummer 06-5248 1991.