Toegankelijkheid

Het Kadaster en LTO willen voor deze website zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DIgiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt deze website gebruikersvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Sinds 23 september 2020 dient de website te voldoen aan de webrichtlijnen, wij zijn van plan om de website op korte termijn te vernieuwen. De toegankelijkheid maakt daar vanzelfsprekend deel van uit.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: wij laten onze website regelmatig toetsen
  • Periodieke interne controle: er worden periodiek interne controles uitgevoerd op de content

Als u ondanks de maatregelen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op deze website laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens op de contactpagina.