Agrariërs hebben inbreng in route voor rondweg

Agrariërs hebben inbreng in route voor rondweg

Verkavelen voor Groei helpt traag proces op gang

In het Groningse dorp Bedum is overlast door zwaar vrachtverkeer van de vlakbij gelegen melkfabriek. De gemeente en provincie willen al jaren een rondweg aanleggen om het dorp te ontlasten, maar de aanloop hiernaartoe verliep stroef. De boeren die de grond bezitten waarover de weg zal moeten gaan, voelden zich niet gehoord. Zo bestond er angst voor geluidsoverlast en lichtinval, een aantasting van vrij zicht, een te grote doorkruising van het open landschap en verkeersonveiligheid. De gemeentelijke en provinciale politiek kon daarom niet tot besluiten komen. Daarom vroeg Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Noord (LTO Noord) de Provincie om een studie te doen naar de effecten van de wegaanleg voor de landbouw. LTO vroeg ze het Kadaster hierbij te betrekken om het proces te faciliteren en begeleiden.

Rol van het Kadaster

Het Kadaster bood aan het onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van wegaanleg te begeleiden. Daarbij zijn de juiste mensen ingezet of ingehuurd. Zo is een werkgroep met betrokkenen in het leven geroepen en gebruik gemaakt van eigen kennis, data en tools. De betrokkenen waren landbouwers uit het gebied waar de weg moet komen te liggen. Het Kadaster kreeg bij invulling van de werkgroepen hulp van een vertrouwenspersoon en een extern projectmanagementbureau. Deze personen waren al vertrouwd met de streek, de inwoners en het project en vormden daarmee een sterke partner. De betrokkenen in het gebied hebben zo route-alternatieven kunnen uitwerken en beoordelen. De agrariërs hebben een volwaardige inbreng gehad in het bepalen van de beste ligging van de weg.

Verkavelen voor groei sneller en goedkoper

De werkwijze van het Kadaster is onderdeel van het ‘Verkavelen voor Groei-proces’. Met deze aanpak kunnen economisch winstgevende landbouw en het behalen van overheidsdoelen optimaal worden gecombineerd. Door het gebruik van transparante groepsprocessen is ‘Verkavelen voor groei’ sneller dan traditionele landinrichting en aanzienlijk goedkoper en effectiever. Doordat betrokkenen zich gehoord voelen en efficiënt samenwerken met andere belanghebbenden verloopt het proces sneller en kost het dus ook minder geld. De interactieve groepsprocessen ondersteunen we met nieuwe software. Zo maakten we voor de Rondweg Bedum gebruik van een kavelruilapplicatie.

Vergelijkbare aanpak Verkavelen voor Groei

Op verschillende plaatsen in het land is ‘Verkavelen voor Groei’ succesvol gestart. In een gebied in Valkenswaard is het proces binnen 6 maanden afgerond. Ook in Olst-Wesepe is men al volop op deze nieuwe manier aan het verkavelen. Het succes in deze gebieden versterkt de bijval voor ‘Verkavelen voor groei’ door zowel overheden als landbouworganisaties.