Veessen-Wapenveld rondt kavelruil in recordtijd af

Veessen-Wapenveld rondt kavelruil in recordtijd af

IMG_1882_1

In negen maanden is de kavelruil Veessen-Wapenveld met de methode ‘Verkavelen voor groei’ uitgevoerd. Normaal duurt dit gemiddeld 2 tot 3 jaar. Bij de kavelruil waren 58 deelnemers betrokken, waarvan 50 boeren. Het ruilgebied besloeg zo’n 2.000 hectare. Op dinsdag 22 december 2015 was de officiële aktepassering van Verkavelen voor Groei in Veessen-Wapenveld. Zo’n 220 hectare verwisselde van eigenaar, waarvan ruim 90 hectare van Rijkswaterstaat. De Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (STEVIG) is de opdrachtnemer van dit project en het Kadaster de uitvoerder. Ook Rijkswaterstaat, het Waterschap Vallei en Veluwe en LTO waren betrokken bij het project.

Groot draagvlak voor kavelruil door vrijwillige deelname
Het draagvlak voor kavelruil in het gebied is door de vrijwillige deelname van eigenaren groot. Door de vrijwilligheid werden bezwarenprocedures voorkomen waardoor het proces kon versnellen. In Veessen-Wapenveld nam deze slechts negen maanden in beslag: van informatiebijeenkomst tot aktepassering. We zijn dit jaar in april gestart en voor de jaarwisseling is het project afgerond.

Verkavelen voor groei
Met ‘Verkavelen voor groei’ kunnen verkavelingsprojecten sneller en tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Grondeigenaren zijn zelf aan zet; LTO en het Kadaster bieden ondersteuning.